Önkéntesek toborzása, felkészítése, segítése - Zomba

Önkéntesek toborzása, felkészítése, segítése - Zomba

Szakmai programhoz való kapcsolódás:

Szűcs Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, és megköszöni a jelenlévőknek, hogy a felhívást elfogadták. Elmondja, hogy azokat a jelentkezőket, akik önkéntes tevékenységet kívánnak végezni, a törvény erejénél fogva kötelező felkészíteni az önkéntes szolgálatra. A program célja felkelteni a lakosság aktivitását és motiválni abban, hogy tegyenek a településükért.

A résztevevőkkel ismerteti az EFOP-1.5.2-16-2017 pályázat feltételeit, azon belül részletesen kitért a tárgyi projektelemre.

Elmondja a pályázat megvalósításával szembeni kötelezettségeket, a projektelem megvalósításának menetét, és a projektben résztvevőkkel szembeni elvárásokat.

Ezek után bemutatta a szakmai előadót Tolácziné Varga Zsuzsanna személyében, aki felsőfokú szociális munkás diplomával, és szociál politikusi szakvizsgával rendelkezik, továbbá a Szekszárdi Megyei Jogú Város Humán

Szolgáltató Központ Igazgatója.

Tolácziné Varga Zsuzsanna tájékoztatta a jelen lévőket az önkéntes munkavállalás jogi és kötelezettségi feltételeiről.

Elmondta, hogy az önkéntes munka csoportos megvalósítása nem csak a vállalt feladatok ellátására van pozitív hatással, hanem az emberek közötti kohéziós erő növelésében is.

A tájékoztató előadást követően Szűcs Sándor polgármester vezetésével megtárgyalták, hogy az elkövetkezendő időben milyen jellegű önkéntes munkára lenne szüksége a településnek, illetve milyen jellegű önkéntes munkát vállalnak fel a jelentkezők.

- Települést övező külterületi részek hulladékmentesítése (szeptember 26.)

- Közterületek, parkok karbantartása ( október)

- Elhanyagolt sírhelyek ápolása (október 28-30.)

- Templomkert, kápolnák területének karbantartása (alkalomszerűen)

- Önkéntes személyszállítás vállalása önkormányzati kisbusszal (alkalomszerűen)

- stb.

A vállalandó feladatok egyeztetése közben sok ötlettel éltek a résztvevők, amit a település javára tudnának fordítani.

Az önkéntes munkavállalásnak különbözö formái láttak napvilágot, melyből a jövőben lehet meríteni.

A jó hangulatú hivatalos programot követően a csapat saját készítésű vegyes pörkölt, és édességeket fogyasztva több órán keresztül beszélgettek köztük az önkéntes munka egyénre ható pozitív érzeteiről.