Szívesség csere program - Kölesd

A megvalósítás során a fiatalabb generáció tagjai a településen több csoportra osztva favágásban segítettek az idősebb generáciü tagjainak. A mai program elég színes lett, mert sokan megmozdultak, megmutatták, hogy lehet segíteni és együttműködni, az idősebb lakosság életét megkönnyíteni. A programelem célja a korosztálytól függetlenül a közösségi kohézió megerősítése, az együttműködés kialakítása, valamint a generációs különbségek és feszültségek csökkentése. Ennek egy kiváló eszköze a szívesség csere. Az önkormányzat korábban megvizsgálta hol lehet erre szükség, kik azok, akik nem tudják egyedül megoldani a favágást, behordást és az azzal kapcsolatos tevékenységeket. Ennek eredményeként kijelölésre kerültek olyan háztratások, ahova a fiatalok segíteni mentek. Az idősebb generáció tagjai nagyon örültek a segítségnek és fontosnak tartották, hogy ilyen segítséget kaptak. A fiatalok számára is jó volt segíteni, hiszen ők láthatták, hogy az idősek sok esetben mennyire rászorulnak a segítségre és milyen nehéz helyzetben vannak.

Az idősebb genráció tagja egy közös főzéssel köszönték meg a segítséget, ahol hagyományos településre jellemző ételeket készítettek, ezzel is erősítve a hagyományokat. Ez is fontos eleme volt a napnka, hiszen a hagyományok ápolása és a közös emlékezet megőrzése is segíti a közösségi kohéziót és csökkenti a generációs konfliktusokat. Az idősebb generáció tagjai sokszor érzik úgy, hogy a fiatalok nem kötődnek úgy a településhez, és csak átmeneti jelleggel gondolnak rá – elköltöznek ahogy tudnak vagy csak aludni járnak haza. Ez a mentalitás generációs feszültséget eredményezhet, mely a falusi lakosság közti ellentéteket generálhat. Ennek megelőzése fontos feladata az önkormányzatnak és a projektelem kiváló alkalmat teremt erre.